Reparation & vedligeholdelse

 
 
Seasight tilbyder gennem vort moderselskab A/S Hvide Sande Skibs- & Baadebyggeri en serviceaftale på abonnementsbasis.

For yderligere information vedr. Serviceaftale - kontakt venligst Seasight.

 

Landtilslutning:

Boligen er forberedt for tilslutning af
 • Vand
 • El
 • Kloakering
 • Telefon
 • Fjernvarme
 

Service og vedligeholdelse

Seasight tilbyder gennem vort moderselskab A/S Hvide Sande Skibs- & Baadebyggeri, service og vedligeholdelse af boligen. A/S Hvide Sande Skibs- & Baadebygggeri råder over faciliteter og mandskab til at løse denne opgave, og kan derfor tilbyde service og vedligeholdelse af WBC & Cubo boligen.

Værfter tilbyder at løse opgaver på "gang til gang" basis eller i forbindelse med en serviceaftale.

Serviceaftalerne indgås på individuel basis, tilpasset vore kunders krav og ønsker.

Vore kunder kan selv vælge hvor stor en andel af vedligeholdelsen de ønske at udføre, og på hvilke områder de ønsker værftets hjælp.

Nedenstående liste viser den service der tilbydes af A/S Hvide Sande Skibs- & Baadebyggeri.

Hvert andet år.

 • Inspektion af fortøjningsarrangementet.
 • Besigtigelse og rengøring af zink-anoder samt udskiftning i fornødent omfang.
 • Rengøring af skroget udvendigt.
 • Døre og vindues beslag "Røres & smøres".
 • Inspektion af landgang.
 • Test af bundvandsalarmer og lænsepumpe.
 • Inspektion af landtilslutninger.
 • Eftersyn af spildevandspumpe.
 • Rensning af tagrender.

Hvert fjerde år.

Tilbydes afrensning, pletgrunding og to gange malebehandling
af alt udvendigt træværk inkl. vinduer og døre.

 

Hvert tiende år

 • Tilbydes det at tage boligen på land, hvor der foretages bundsyn efter afrensning og højtryksspuling af skroget.
 • Bunden males/overfladebehandles i nødvendigt omfang.
 • Udskiftning af zink-anoder i fornødent omfang.
 • Inspektion af flydeevne og stabilitet (relevant såfremt der er blevet udført større konstruktionsmæssige ændringer af boligen).
 
For vedligeholdelses budgetter, serviceaftaler og yderligere informationer, kontakt venligst Seasight.
 
 
 
   

Seasight | Beddingsvej 2 | 6960 Hvide Sande | Tel:7022 1511 | Fax: 7022 1531 | info@seasight.dk